مؤسسات کاریابی در کره جنوبی

بهترین سایت آموزش زبان کره ای از مقدماتی تا حرفه ای به صورت رایگان

مهاجرت از طریق کار به کره جنوبی


به طور کلی اقامت در کره جنوبی از طریق کار به 2 بخش تقسیم می شود. مهاجرت های کاری به روش داشتن پیشنهاد شغلی (JOB OFFER) و روش کار از طریق ویزا های جست و جوی کار. ویزا های جست و جوی کار عموما برای کشور های حوزه Deutschland می باشد و کشور کره جنوبی این نوع ویزا را ندارد.