زمان برگزاری آزمون تاپیک

بهترین سایت آموزش زبان کره ای از مقدماتی تا حرفه ای به صورت رایگان


آزمون مهارت زبان و مدرک بین المللی تاپیک زبان کره ای  یک آزمون زبان کره ای برای افراد غیر بومی است.